Salgsbetingelser

Innledning

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når Bjørke Agentur opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.
Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Bjørke Agentur kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.
I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene Bjørke Agentur gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.
Ved motstrid mellom opplysningene Bjørke Agentur har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Foretaksinformasjon

Selger: Bjørke Agentur
Firmanavn: Bjørke Agentur Magne Berg
Kontaktadresse: Kirkeveien 65, 0364 Oslo
E-post: post(@)bjorkeagentur.no
Tlf: 22 46 01 01
Organisasjonsnummer: NO 842 309 522

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken er i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkludere alle kostnader forbundet med kjøpet som avgifter, gebyr og leveringskostnader

Forbehold

Vi tar forbehold om at det kan forekomme feil på priser og lagerbeholdning, eller ved utsjekk og handlekurv. Ved eventuelle feil blir du som kunde kontaktet.
Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger, lagersituasjon og evt. uforholdsmessige fraktkostnader. Vi tar forbehold mot eventuelle skrive- og fotofeil. Bilder og produktspesifikasjoner kan avvike f. eks. når leverandør fornyer produkter eller det skiftes leverandør.

Ordrebekreftelse

Når Bjørke Agentur har mottatt kjøperens bestilling, sendes det en automatisk generert ordrebekreftelse til kjøperen pr. e-post.Det anbefales at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør du ta kontakt med oss så snart som mulig.

Leveringstid

Normal leveringstid er 1-3 dager fra vårt lager. Deretter tilkommer transporttid. Dersom en vare er utsolgt kan det ta noe lengre tid og vi foretar ikke delleveringer. Vi vil gi deg beskjed om dette. Vi tillater oss også å sende en likeverdig erstatningsvare dersom det er blitt gjort produktendringer eller forbedringer. I begge tilfeller har du rett til å avbestille eller sende varen tilbake.

Frakt

Vi leverer selv varer i Oslo/Akershus til faste priser.
Ved levering andre steder i landet benyttes posten for varer inntil 35 kg og  annen transportør på tyngre varer(Leveres dagtid mellom 08-16). Fraktprisen vil her kunne variere avhengig av vekt og sted.
Alle produkter blir levert fortau/gårdsplass/rampe. Annet må avtales særskilt.
Levering til Jan Mayen, Svalbard eller andre land må besørges av kunden selv. Kan ikke bestilles i vår nettbutikk.

Transport

For alle våre artikler tilkommer frakt beregnet fra vårt lager frem til kundens adresse. Leveringstid som er oppgitt, er dog under enhver omstendighet tilnærmelsesvis og uforbindtlig. Forsinket levering gir ikke kjøperen rett til å kreve noen form for godtgjørelse eller skadeerstatning av selgeren. Bjørke Agentur er ikke ansvarlig for skader ved transport. Dersom en vare er beskadiget når du mottar den, skal du umiddelbart gi beskjed til transportør og påføre / beskrive skade på fraktbrev og dette igjen må signeres av både kunde og transportør og sendes Bjørke Agentur innen maks 3 dager. Ved retur fra kunde, står kunden for skader, som kan oppstå under transporten.

Betaling

Ved kjøp og henting i vår butikk kun betaling kontant eller med kort(BankAxept, Visa, Mastercard)
Varer som skal leveres av oss eller sendes med transportør kreves betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra oss til kunde. Forskuddsbetaling eller kortbetaling. Vi kan også sende faktura med 10 dagers betalingsfrist(Kun stat og Kommune) Kredittvurdering vil bli foretatt. Vi krever da ett organisasjonsnr.

Personopplysninger

Bjørke Agentur behandler persondata ifølge Lov om personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne registre.

Kortinformasjon

Når du handler hos Bjørke Agentur blir betalingen behandlet av NETS som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og Mastercard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Salgspant

Vi forbeholder oss salgspant i alle varer inntil kjøpesummen med renter og omkostninger fullt ut er betalt. Vi forbeholder oss også retten til å ta tilbake varen hvis kunden misligholder sin betalingsplikt etter avtalte betingelser. Kjøper er uberettiget til å råde over salgsgjenstanden, rettslig eller faktisk, på en måte som forringer salgsgjenstandens verdi eller selgerens dekningsgang. Aksept, sjekk eller andre betalingsanvisninger anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet. Ved kjøp aksepterer kjøper disse betingelser, unntak må avtales og bekreftes skriftlig fra selger

Garanti

I henhold til norsk lov, Kjøpsloven. Selgerens erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset oppad til varens fakturaverdi. Selgeren har intet ansvar for skade eller tap som er en følge av varens videreanvendelse. Selgeren svarer ikke for driftstap, avansetap eller annet indirekte tap. Dersom garanti kreves, må kvittering eller fakturakopi medfølge, samt en skriftlig forklaring.

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi Bjørke Agentur melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).Meldingen til Bjørke Agentur eller kredittyter bør være skriftlig (e-post eller brev).
All reklamasjon skal foregå skriftlig, og tilsendt faktura/kvittering må vedlegges varen som det reklameres på.
Ved reklamasjon må den aktuelle vare returneres i original emballasje
Reklamasjon skal godkjennes og kontrolleres av selger.

Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp(forbrukerkjøpsloven)

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til Bjørke Agentur selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år. Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til Bjørke Agentur.
Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11.
Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m.
Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) 2.
Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven)
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Bjørke Agentur innen rimelig tid. Bjørke Agentur er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag Bjørke Agentur mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til Bjørke Agenturs rådighet. Bjørke Agentur kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men kjøperen må selv sørge for returhåndtering og betale kostnadene for returforsendelsen.
Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til Bjørke Agentur i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til Bjørke Agentur i originalemballasjen hvis dette er mulig. Det er ikke angrerett på bestillingsvarer vi normalt ikke lagerfører eller spesialproduserte varer.

Uavhentede postpakker

Etter at pakken ankommer utleveringsstedet, blir den liggende i 7 dager før den sendes i automatisk retur til oss. Det samme gjelder bedriftspakker som ikke tas imot. For alle pakker som ikke hentes ut debiterer vi en avgift tilsvarende fraktkostnad x 3.  Dette tilsvarer kostnaden vi har med å sende pakken til deg ,returfrakt og håndtering). Har du angret deg når pakken er sendt fra oss må du hente ut pakken på utleveringsstedet og returnere den til oss iht. angrerett.

Force majeure

Følgende omstendigheter fritar selger for ansvar, dersom det medfører at avtalen ikke kan oppfylles, og at dette ikke kunne forutses når avtalen ble inngått. Arbeidskonflikt og andre omstendigheter som partene ikke kan råde over så som konkurser, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militærinnkallelser av tilsvarende omfang, rekvirering, beslag, valutarestriksjoner, opprør, knapphet på transportmidler, allmenn vareknapphet. Samme unntak gjelder også i forhold til underleverandører.

Handlekurv0
Du har ikke bestilt noe ennå!
Fortsett å handle
0