Salgsbetingelser

Betaling

Vi tilbyr følgende betalingsmåter
– Ved kjøp og henting i vår butikk kun betaling kontant eller med kort(BankAxept, Visa, Mastercard, AmEx)
– Varer som skal leveres av oss eller sendes med transportør  betales enten på forskudd før levering eller faktura (10 dager) Kredittvurdering vil bli foretatt. Vi krever da ett organisasjonsnr (firma) eller personnr (privatpersoner)

Salgspant

Vi forbeholder oss salgspant i alle varer inntil kjøpesummen med renter og omkostninger fullt ut er betalt. Vi forbeholder oss også retten til å ta tilbake varen hvis kunden misligholder sin betalingsplikt etter avtalte betingelser. Kjøper er uberettiget til å råde over salgsgjenstanden, rettslig eller faktisk, på en måte som forringer salgsgjenstandens verdi eller selgerens dekningsgang. Aksept, sjekk eller andre betalingsanvisninger anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet. Ved kjøp aksepterer kjøper disse betingelser, unntak må avtales og bekreftes skriftlig fra selger

Priser

Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi tar forbehold mot eventuelle skrive- og fotofeil. Bilder og produktspesifikasjoner kan avvike f. eks. når leverandør fornyer produkter eller det skiftes leverandør.

Leveringstid

Normal leveringstid er 3-5 dager fra vårt lager. Deretter tilkommer transporttid. Dersom en vare er utsolgt kan det ta noe lengre tid. Vi vil gi deg beskjed om dette. Om varen forventes å komme på lager innen rimelig tid forebeholder vi oss retten til å restnotere og vil levere den til deg uten ekstra kostnader. Vi tillater oss også å sende en likeverdig erstatningsvare dersom det er blitt gjort produktendringer eller forbedringer. I begge tilfeller har du rett til å avbestille eller sende varen tilbake.

Frakt

Vi leverer selv varer i Oslo/Akershus til faste priser.
Ved levering andre steder i landet benyttes posten for varer inntil 35 kg og  annen transportør på tyngre varer. Fraktprisen vil her variere avhengig av vekt og sted.
Alle produkter blir levert fortau/gårdsplass/rampe. Annet må avtales særskilt.
Levering til Jan Mayen, Svalbard eller andre land må besørges av kunden selv.

Transport

For alle våre artikler tilkommer frakt beregnet fra vårt lager frem til kundens adresse.Leveringstid som er oppgitt, er dog under enhver omstendighet tilnærmelsesvis og uforbindtlig. Forsinket levering gir ikke kjøperen rett til å kreve noen form for godtgjørelse eller skadeerstatning av selgeren. Bjørke Agentur er ikke ansvarlig for skader ved transport. Dersom en vare er beskadiget når du mottar den, skal du umiddelbart gi beskjed til transportør og påføre / beskrive skade på fraktbrev og dette igjen må signeres av både kunde og transportør og sendes Bjørke Agentur innen maks 3 dager. Ved retur fra kunde, står kunden for skader, som kan oppstå under transporten.

Garanti

I henhold til norsk lov, Kjøpsloven. Selgerens erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset oppad til varens fakturaverdi. Selgeren har intet ansvar for skade eller tap som er en følge av varens videreanvendelse. Selgeren svarer ikke for driftstap, avansetap eller annet indirekte tap. Dersom garanti kreves, må kvittering eller fakturakopi medfølge, samt en skriftlig forklaring.

Reklamasjon

All reklamasjon skal foregå skriftlig, og tilsendt faktura/kvittering må vedlegges varen som det reklameres på.
Ved reklamasjon må den aktuelle vare returneres i orginal emballasje
Reklamasjon skal godkjennes og kontrolleres av selger.

Force majeure

Følgende omstendigheter fritar selger for ansvar, dersom det medfører at avtalen ikke kan oppfylles, og at dette ikke kunne forutses når avtalen ble inngått. Arbeidskonflikt og andre omstendigheter som partene ikke kan råde over så som konkurser, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militærinnkallelser av tilsvarende omfang, rekvirering, beslag, valutarestriksjoner, opprør, knapphet på transportmidler, allmenn vareknapphet. Samme unntak gjelder også i forhold til underleverandører.